Wat is sv-loon? | UWV | Particulieren (2023)

Lees voor

Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt. Uw sv-loon hebben wij nodig om de hoogte van uw uitkering te berekenen.

Uw sv-loon doorgeven

Lees voor

Heeft u een uitkering bij ons en werkt u daarnaast? Dan geeft u het sv-loon dat u verdient naast uw uitkering aan ons door:

 • Heeft u een WW-uitkering? Of ontvangt u een Ziektewet-uitkering omdat u tijdens of na uw WW-uitkering ziek bent geworden? Dan geeft u uw sv-loon maandelijks aan ons door met de Inkomstenopgave.
 • Heeft u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? Dan geeft u een verandering in het sv-loon door met het formulier Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft.
 • Heeft u een Ziektewet-uitkering? Dan geeft u uw inkomsten door met het formulier Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering en/of toeslag van UWV heeft.
 • Heeft u een uitkering via de Wet arbeid en zorg (WAZO)? Dan hoeft u uw sv-loon niet aan ons door te geven.

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Hoe berekent UWV de hoogte van mijn uitkering met het sv-loon?

Lees voor

Heeft u bij ons een uitkering aangevraagd? Dan berekenen wij de hoogte van uw uitkering met uw dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende. Uw dagloon bepalen wij met uw sv-loon. Afhankelijk van uw uitkering of verlof, gaat dit als volgt:

 • Het dagloon van een WW-uitkering berekenen wij met het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.
 • Het dagloon van een Ziektewet-uitkering of een uitkering via de Wet arbeid en zorg (WAZO) berekenen wij met het sv-loon dat u verdiende tijdens het dienstverband waarin u ziek werd of waarin uw verlof begon. Wij kijken daarbij naar een periode van 1 jaar voor uw eerste ziektedag of uw eerste verlofdag.
  Heeft u geen werkgever en krijgt u al een uitkering van UWV? Dan berekenen we de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) met het sv-loon van die uitkering.
 • Een WIA-uitkering (LGU, LAU, IVA) berekenen wij met het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd.

Om uw dagloon te berekenen, trekken wij van uw sv-loon de volgende bedragen af:

 • uitbetaald vakantiegeld
 • uitbetaald arbeidsvoorwaardenbedrag (AVWB). Hieronder vallen onder andere de eindejaarsuitkering en/of dertiende maand en het Individueel Keuzebudget (IKB), ook wel keuzeplan genoemd.

Vervolgens tellen wij bij het sv-loon de volgende bedragen op:

 • uw gereserveerde vakantiegeld
 • uw gereserveerde arbeidsvoorwaardenbedrag (AVWB)

Het bedrag dat overblijft, delen wij door het totaal aantal werkdagen in de maanden waarin u loon kreeg.

Voor de Wajong-uitkering, WIA-vervolguitkering en IOW-uitkering gebruiken wij een andere berekening op basis van het minimumloon.

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

(Video) Hoe geef ik mijn sv-loon door?

Uit welke onderdelen bestaat het sv-loon?

Lees voor

Het sv-loon is uw brutoloon plus alle belastbare onderdelen van het loon. Belastbare onderdelen zijn bijvoorbeeld:

(Video) UWV (Economiepagina.com)

 • vakantiegeld
 • eindejaarsuitkering
 • dertiende maand
 • ploegentoeslag
 • fiscale bijtelling voor privégebruik auto van de zaak
 • uitbetaald Individueel Keuzebudget

Privégebruik auto van de zaak

Lees voor

Heeft u een auto van de zaak en rijdt u hiermee per jaar privé meer dan 500 kilometer? Dan wordt een bedrag bij uw brutoloon opgeteld. Dit heet de fiscale bijtelling. Over de bijtelling moeten belasting en premies betaald worden. De bijtelling telt ook mee bij de berekening van het sv-loon.

Kijk op Belastingdienst.nl voor de percentages van de bijtelling.

Eigen bijdrage auto

Uw werkgever kan een eigen bijdrage aan u vragen als u de auto van de zaak ook privé gebruikt. De werkgever houdt dan een eigen bijdrage in op uw nettoloon. De eigen bijdrage gaat af van de fiscale bijtelling als die bij uw brutoloon is opgeteld. Uw sv-loon wordt dan lager.

Voorbeeld

Het brutoloon van een werknemer is € 1.000. De fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak is € 500. De werkgever houdt een eigen bijdrage van € 100 in op het nettoloon van de werknemer. Het sv-loon is dan € 1.000 + (€ 500 - € 100)= € 1.400.

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Wat telt niet mee voor het sv-loon?

Lees voor

(Video) UWV, verzekeringsarts en wet poortwachter: wat moet ik weten als werknemer?

De volgende inkomsten zijn geen onderdeel van het sv-loon:

 • pensioenpremie
 • onbelaste onkostenvergoeding
 • ontslagvergoeding

Onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn ingehouden tellen ook niet mee voor het sv-loon.

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Ik zie het sv-loon niet op mijn loonstrook

Lees voor

Meestal staat het woord sv-loon op uw loonstrook. Soms staat ‘sv-loon’ niet op uw loonstrook, maar heet het anders. Kijk dan of u een van de volgende woorden kunt vinden op uw loonstrook:

 • svw-loon
 • loon
 • loon voor loonheffing
 • heffingsloon
 • heff. PL loon (heffingsplichtig loon)
 • loon LH (belastbaar loon/loonheffingen)
 • loon loonbelasting
 • loon LB/PH (loonbelasting/premieheffing)
 • loon voor inhoudingen
 • loonheffingen TB (tabel)
 • loon werknemersverzekeringen

Let op: in plaats van loon worden ook wel de woorden ‘grondslag’ of ‘basis’ gebruikt. Staat geen van deze woorden op uw loonstrook? Dan gebruikt u voor het invullen van de Inkomstenopgave het brutoloon in plaats van het sv-loon. In de meeste gevallen voorkomt u hiermee dat u te veel uitkering ontvangt en dit later weer moet terugbetalen.

U kunt ook aan uw werkgever vragen wat u als sv-loon moet invullen op de Inkomstenopgave. Hij weet welke vergoedingen meetellen voor het sv-loon.

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(Video) WIA-uitkering van UWV: wat is de WGA-en IVA-uitkering? | a.s.r.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Waar vind ik het sv-loon op mijn loonstrook?

Lees voor

Het is soms lastig om het sv-loon op uw loonstrook te vinden. Bijvoorbeeld omdat er een ander woord dan sv-loon wordt gebruikt. Daarom vindt u hier 2 voorbeelden van loonstroken met uitleg.

In voorbeeld 1 staat ‘Loon werknemersverzekeringen‘ en ‘Loon loonheffing’. Het bedrag dat daarbij staat, is lager dan het bedrag bij ‘periodesalaris’. Dat komt doordat er van het periodesalaris nog pensioenpremie af gaat. Het bedrag bij ‘Loon loonheffing/Loon werknemersverzekeringen’, € 1.903,67, geeft u door als sv-loon.

In voorbeeld 2 vindt u de woorden: ‘SVW’ en ‘Loonheffing Tabel’. Onder SVW in de grijze balk staat het salaris, daaronder staat fiscale bijtelling auto van de zaak. Deze telt mee bij de berekening van het sv-loon. Bij elkaar opgeteld is het bedrag aan SVW € 2.687,42. Dit bedrag ziet u ook bij ‘Loonheffing Tabel’ staan. En dat is het sv-loon dat u invult op bijvoorbeeld uw Inkomstenopgave.

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

(Video) Wat is loonwaardebepaling?

FAQs

What does SV loon mean? ›

The IND looks at your Social security salary (in Dutch: sociaalverzekeringsloon or sv-loon in short). This is the gross salary on which wage tax and national insurance contributions are calculated.

What is svw loon? ›

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) Dutch term or phrase: Loon svw. English translation: Social security wage.

What does loon mean in texting? ›

informal. a person who is crazy, silly, or strange. Synonym. loony informal.

What do loon calls mean? ›

[LOON WAILS] JAY MAGER: The wail has been long believed to be a contact call. It is a call that's often given by mates to find one another, or perhaps mates looking for misplaced chicks. The tremolo's are basically when loons are agitated, so it's believed to be a signal given when they're threatened.

How much money does Loon make? ›

Loon is a small telecommunication company based in Minnesota with only 25 employees and an annual revenue of $8.2M.

What is another name for a loon? ›

Folk names for the common loon include "big loon", "call-up-a-storm", "greenhead", "hell-diver", "walloon", "black-billed loon", "guinea duck", "imber diver", "ring-necked loon", and "ember-goose".

Is loon an offensive word? ›

(also loony) (informal, offensive) an offensive word for a person who has strange ideas or who behaves in a strange way.

Is there such a word as loon? ›

But the story our dictionaries favor is a bit more quotidian: the current use of loon developed from earlier uses, primarily in Scottish and other northern dialects of British English, of loon to refer to a lout (an awkward, brutish person) or idler (someone who is idle, lazy, or inactive).

What are the 4 loon calls? ›

They make four basic types of vocalizations: the wail, tremolo, yodel, and hoot. In winter, along coastal waters they adopt a quiet time. The wail is perhaps the call most frequently heard. A loon will make this haunting call when it becomes separated from the chick or if its mate fails to return.

What do loons do at night? ›

During the night, they tend to sleep in open water, away from the shoreline. In the winter, loons have been observed sleeping in groups of up to 300!

Why are loons so loud at night? ›

The wail is frequently heard during night chorusing. The hoot is a soft, short call that is typically used for short range communication between members of a loon family unit (paired adults and their chicks). Loons may also hoot to communicate with rival loons during low-level territorial interactions.

Who is Loon owned by? ›

Boyne Resorts

What company owns Loon? ›

Loon LLC was an Alphabet Inc. subsidiary working on providing Internet access to rural and remote areas.
...
Loon LLC.
TypeSubsidiary
ParentAlphabet Inc.
Websiteloon.com
4 more rows

Who bought Loon? ›

Google's former Moonshot project, Loon, has transferred its patents to SoftBank for the Japanese company's own balloon-based base station work. SoftBank says that it has acquired approximately 200 patents from Loon, which was owned by Google's parent company Alphabet.

Why is loon an insult? ›

The "loon" that means "a crazy, foolish or silly person" comes from the Middle English "loun." Originally, this "loon," which entered English in the 1400s, meant "a lout, idler, rogue," and later this negative definition was extended to mean "a crazy person or simpleton."

Why do loons yell? ›

The yodel is used in territorial disputes, essentially stating to any loons close by – “This is our territory!” Each male has his own signature yodel. If a male moves to a different territory, he will change his yodel. The hoot symbolizes a call of curiosity and/or happiness.

Why do loons call while flying? ›

Both males and females give this call, for example, when they want to reestablish contact after becoming separated. Common Loons have another, more cheerful “tremolo” call. This undulating tone, tagged the “laughing call,” is given while flying. When winter ends, Common Loons return to their breeding territories.

What's a baby loon called? ›

Baby loons are called chicks.

What are loons known for? ›

Loons are well equipped for their submarine maneuvers to catch fish. Unlike most birds, loons have solid bones that make them less buoyant and better at diving. They can quickly blow air out of their lungs and flatten their feathers to expel air within their plumage, so they can dive quickly and swim fast underwater.

Where does the word loon come from? ›

loon (n. 1)

mid-15c., lowen, louen "rascal, worthless person, boor," of uncertain origin, perhaps from Middle Dutch or Middle Low German; compare Dutch loen "stupid person" (16c.). The modern sense "crazy person" is by influence of loony.

Do loons bite? ›

Males typically wait for their turn to sneak in and grab a bite while females have first dibs. The good news is Vermont's loon populations have been increasing or remained steady for the last 20 years. Loons are also doing well in Maine, home to about 70 percent of the population in the U.S. Northeast, says D'Auria.

Do loons like humans? ›

LPC does not recommend that you paddle up to a loon and introduce yourself or invite it to dinner. That will be counterproductive; loons don't like pushy people. But if you spend a lot of time on one lake with loons, keeping your distance and enjoying the sight, a loon might pop up right beside you.

Do loons mate for life? ›

Banding studies have shown that loons do not mate for life and occasionally do switch mates or territories. When one loon dies, the remaining member of a pair will find another mate. Additionally, another loon or pair may intrude on a territory, and one or both birds could be displaced.

Why can't loons walk on land? ›

Description. Loons walk clumsily on land; that's how they got their name, according to National Geographic. They are unable to walk easily on land because their legs are located far to the rear of their bodies, according to the Audubon Society. That position also makes them powerful swimmers, however.

Why can't loons go on land? ›

The skeleton and muscular system are designed for swimming and diving. Loons are streamlined. Their legs are placed far back on their body, allowing for excellent movement in water but making them ungainly on land.

Can loons have 2 babies? ›

They may also build their nests on marsh hummocks, sedge mats, floating bogs, or on top of logs or rocks emerging from the water. Loons typically lay 1 or 2 eggs per nest attempt.

What animals eat loons? ›

Adult loons are rarely prey for other species, with the possible exception of sea otters and large raptors such as bald eagles and ospreys. However, their eggs and chicks are eaten by raccoons, ravens, bald eagles, minks, gulls, crows, snapping turtles, skunks, foxes, northern pike, and muskies.

Do loons lay eggs? ›

Because loons lay only two eggs per nest, and usually only have one or two (if the first nest is lost) opportunities to lay eggs each season, even one year of disturbance can have negative effects on an area's loon population over the long-term.

Videos

1. Hoe verloopt een WIA-aanvraag?
(UWV)
2. UWV - De Arbeidsmarkt - Animatie
(Studio MAD)
3. Wat is het verschil tussen 80-100% en een IVA-uitkering
(De WIA expert)
4. Webinar Ik heb een WIA uitkering, en nu
(Borstkankersymposium)
5. Dit moet je weten over de ww-uitkering
(RTL Nieuws)
6. Wat zijn mijn plichten bij een toeslag van UWV?
(UWV)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 10/07/2023

Views: 6121

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.